ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา (รายบุคคล) :

คำชี้แจงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน และเลือกห้องย่อยที่ท่านต้องการเข้าร่วมเพียง 1 ห้องเท่านั้น
จากนั้นกดปุ่ม "บันทึกและตรวจสอบข้อมูล" ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วกด "ยืนยันและบันทึกข้อมูล"
2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน สามารถนำไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์ หรือที่เบอร์โทรสาร 0-2964-1836

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสัมมนา :
วัน / เวลา หัวข้อ ชื่อห้อง ค่าลงทะเบียน จำนวนรับ ลงทะเบียนแล้ว ตรวจสอบแล้ว
  2,500 700 487 344
   6 พ.ย. 2562 : 13.15-15.15 ห้องที่ 1 (ช่วงแรก) 250 99
   6 พ.ย. 2562 : 13.15 - 17.15 ห้องที่ 2 200 100
   6 พ.ย. 2562 : 13.15 - 15.15 ห้องที่ 3 200 57
   6 พ.ย. 2562 : 13.15 - 15.15 ห้องที่ 4 200 19
   6 พ.ย. 2562 : 15.30 - 17.15 ห้องที่ 4 30 4
   6 พ.ย. 2562 : 15.30 - 17.15 ห้องที่ 3 200 1
   6 พ.ย. 2562 : 15.30 - 17.15 ห้องที่ 1 (ช่วงสอง) 200 76
   7 พ.ย. 2562 : 9.00 - 10.30 ห้องที่ 1 (ช่วงแรก) 200 4
   7 พ.ย. 2562 : 9.00 - 12.30 ห้องที่ 2 200 6
   7 พ.ย. 2562 : 9.00 - 12.30 ห้องที่ 3 100 2
   7 พ.ย. 2562 : 9.00 - 12.30 ห้องที่ 4 200 0
   7 พ.ย. 2562 : 10.45 - 12.30 ห้องที่ 1 (ช่วงสอง) 100 0
   7 พ.ย. 2562 : 14.00 - 16.00 ห้องที่ 1 70 3
   7 พ.ย. 2562 : 14.00 - 16.00 ห้องที่ 2 100 0
   7 พ.ย. 2562 : 14.00 - 16.00 ห้องที่ 3 70 9
รายละเอียดผู้สมัคร :
ประเภทการเข้าร่วม :
คำนำหน้านาม : ชื่อ นามสกุล *
เพศ : อายุ : ปี
เลขที่บัตรประชาชน : *
อาชีพ :
โทรศัพท์มือถือ : *
กรุณากรอก เพื่อรับข่าวสารและสถานะการลงทะเบียน
LINE ID :
อีเมล์ : *
อาหาร : *
รายละเอียดหน่วยงาน :
ชื่อหน่วยงาน : *
ประเภทหน่วยงาน : *
หน่วยงานที่สังกัด : *
สังกัดกระทรวง : *
หมายเลขโทรศัพท์ : เบอร์ต่อ:
แฟกซ์ :
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ / จัดส่งเอกสาร :
ออกใบเสร็จในนาม : บุคคล
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ : *
เลขที่ : * กรุณากรอกเพียงเลขที่ หมู่ ซอย ส่วนชื่อผู้รับ/หน่วยงาน ระบบจะแสดงผลอัตโนมัติ
ซอย : ถนน :
จังหวัด : อำเภอ : ตำบล : *
รหัสไปรษณีย์ : *

โปรดอ่าน : ปุ่มสีน้ำเงิน คือ ปุ่มปรับปรุงข้อมูล ท่านสามารถบันทึกซ้ำๆ ได้จนกว่าจะครบถ้วน
เมื่อท่านตรวจสอบข้อมูลและมั่นใจแล้วว่า ถูกต้องครบถ้วน ให้ท่านคลิกปุ่ม "สีเขียว" ยืนยันและบันทึกข้อมูล ระบบก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ "เอกสารการชำระเงิน" ต่อไป

ล้างแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลใหม่ บันทึกข้อมูล และตรวจสอบ


SID : vtt1o2pmq6s4jjn7lej5437q71 | DO :
NUM regis : 0 | member : 0 | billing_address : 0 | workings : 0