กรุณาเลือกประเภทการลงทะเบียน

คำแนะนำ เมื่อท่านเลือกประเภทแล้ว กรุณาลงทะเบียนให้สำเร็จภายในคราวเดียว
button_regis_1

- ลงทะเบียนในประเภทรายบุคคล 1 ท่าน
- ระบบจะออกใบเสร็จในนามบุคคล (หน่วยงาน)
button_regis_group

- ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 25 ท่าน
- ระบบจะออกใบเสร็จในนามหน่วยงาน เพียง 1 ใบ
โดยในใบเสร็จจะมีรายชื่อผู้เข้าร่วม แต่ละท่าน