ตรวจสอบการลงทะเบียน

ตรวจสอบจากรหัสลงทะเบียน (Ref1) :
รหัสเอกสารลงทะเบียน :
  รหัส Ref1 คือรหัสอ้างอิงลงทะเบียนในเอกสาร
  button_find
   
คุณสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนด้วย ชื่อ นามสกุล หรือ เลขที่บัตร โดย ไม่จำเป็น ต้องกรอกครบทุกตัวอักษร
เมื่อพบข้อมูลแล้วกรุณาตรวจสอบความถูกต้องขอข้อมูลอีกครั้ง ตรวจสอบจากข้อมูลการสมัคร :
ชื่อ : นามสกุล : button_find