สำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนอีกครั้งที่หน้าเว็บไซต์นี้

2343

Posted by admin | Posted on 21/10/2019

สำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณา "ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน"อีกครั้งที่หน้าเว็บไซต์นี้ ภายใน 3 วันทำการ หากท่านไม่สามารถพิมพ์บัตรเข้างานได้ กรุณาติดต่อผู้จัดฯ ได้ที่เบอร์โทร 090 889 7614

แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียน

2472

Posted by admin | Posted on 01/10/2019

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562